Organizace školního roku 2022/2023

Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.
Podzimní prázdniny
 stanovuje MŠMT na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022.
Vánoční prázdniny
 začínají v pátek 23. prosince 2022 a končí v pondělí 2. ledna 2023. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023.
Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v úterý 31. ledna 2023.
Jednodenní pololetní prázdniny
 připadnou na pátek 3. února 2023.
Jarní prázdniny
 v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: 27. února – 5. března 2023.
Velikonoční prázdniny
 připadnou na čtvrtek 6. dubna 2023.
Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2023.
Hlavní prázdniny
 budou trvat od 1. července 2023 do 3. září 2023.
Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023.


Pedagogické rady

29. 8. 2022
10. 11. 2022
26. 1. 2023
Duben 2023
22. 6. 2023 


Provozní porady

Dle potřeby 


Třídní schůzky, pohovory s rodiči

29. 9. 2022 – shromáždění rodičů (plenární schůze)
Listopad 2022 – INFORMA
1. 12. 2022 – pohovory s rodiči
Duben 2023
V případě nepříznivé epidemiologické situace mohou probíhat schůzky on-line. 


Dny otevřených dveří

Září 2022 – akce pro žáky 5. tříd
1. 12. 2022 – vánoční dílničky, betlém a vánoční zabijačkové pohoštění

Static overlay
Chcete k nám přihlásit vaše dítě?

Poskytujeme dokonalé vzdělání pro vaše dítě každý den