Odborná laboratoř

Projekt realizujeme díky finančním prostředkům získaným z programu ROP NUTS II Moravskoslezsko. Celkové náklady projektu jsou 1 150 758,00 Kč (85 % ROP, 15 MMO).

V rámci projektu vytvoříme odbornou laboratoř, která bude využívána pro výuku předmětů F-Ch-Př. Laboratoř bude opticky rozdělena na dvě části. V jedné bude místo pro klasickou výuku s dotykovou tabulí, vizualizérem, notebooky a dalším vybavením, druhá část bude vybavena odborným vybavením – odolnějšími pracovními místy s rozvody vody a elektřiny, kde budou probíhat laboratorní cvičení.

Cílem projektu je:

1. zlepšit materiální vybavení školy,

2. zlepšit a zatraktivnit výuku technických a přírodovědných předmětů, a to:

–  srozumitelnějším výkladem (využíváním dotykových tabulí, projektorů, vizualizéru a názorných demonstračních pomůcek),

–  větším zapojením žáků do výuky (pomocí žákovských měřicích a průzkumných sad, mikroskopů, využíváním hlasovacích zařízení, tabletů a notebooků pro individuální práci, častějším zařazováním laboratorních prací a pokusů prováděných žáky).

Jsme přesvědčeni, že díky nové moderní odborné učebně se nám podaří větší a praktičtější zapojení žáků do výuky a že pro ně bude výuka kvalitnější a zajímavější.

Static overlay
Chcete k nám přihlásit vaše dítě?

Poskytujeme dokonalé vzdělání pro vaše dítě každý den