Školní poradenské pracoviště

Preventivní strategie školy a preventivní program

na ZŠ T.G.Masaryka Základní škola T. G. Masaryka Opava, Riegrova 13 – příspěvková organizace Zpracovaly: Mgr. Radmila Holušová - metodik prevence 2.st Mgr. Eva Staňková – metodik prevence  1.st Obsah Obsah___________________________________________________________________2 1. Úvod_________________________________________________________________ 4 2. Popis současného stavu problematiky_______________________________________ 4     2.1 Charakteristika školy_________________________________________________ 4     2.2 Analýza současného stavu_____________________________________________5 3. Strategie – dlouhodobé cíle programu_______________________________________5 4....

Více

Krizový plán školy

Základní škola T. G. Masaryka Opava, Riegrova 13 – příspěvková organizace Krizový plán obsahuje postupy, které přesně řeší některé krizové situace, které mohou ve škole nastat. Tyto postupy jsou závazné pro každého pracovníka školy. Ublížení na zdraví izolovat agresora a oběť (přítomný učitel, TU ) poskytnutí první pomoci (přítomný učitel) volat záchranku ( přítomný učitel,...

Více

Program proti šikanování

Priloha-c.2-_Program-proti-sikanovani.docxStáhnout

Více

Static overlay
Chcete k nám přihlásit vaše dítě?

Poskytujeme dokonalé vzdělání pro vaše dítě každý den