Školní poradenské pracoviště

Preventivní strategie školy a preventivní program

na ZŠ T.G.Masaryka Základní škola T. G. Masaryka Opava, Riegrova 13 – příspěvková organizace Zpracovaly: Mgr. Radmila Holušová - metodik prevence 2.st Mgr. Eva Staňková – metodik prevence  1.st Obsah Obsah___________________________________________________________________2 1. Úvod_________________________________________________________________ 4 2. Popis současného stavu problematiky_______________________________________ 4     2.1 Charakteristika školy_________________________________________________ 4     2.2 Analýza současného stavu_____________________________________________5 3. Strategie – dlouhodobé cíle programu_______________________________________5 4....

Více

Krizový plán školy

Základní škola T. G. Masaryka Opava, Riegrova 13 – příspěvková organizace Krizový plán obsahuje postupy, které přesně řeší některé krizové situace, které mohou ve škole nastat. Tyto postupy jsou závazné pro každého pracovníka školy. Ublížení na zdraví izolovat agresora a oběť (přítomný učitel, TU ) poskytnutí první pomoci (přítomný učitel) volat záchranku ( přítomný učitel,...

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Rámcový třídní program pro řešení zárodečného stádia šikanování Krizový scénář pro počáteční stádia Krizový scénář pro pokročilá stádia šikany Krizový scénář pro neobvyklé formy šikany, tzv. „lynč“ I. Program proti šikanování   Na naší škole se zaměřujeme na budování otevřených, kamarádských a bezpečných vztahů mezi všemi členy společenství školy. Pro zmapování současného stavu...

Více

Static overlay
Chcete k nám přihlásit vaše dítě?

Poskytujeme dokonalé vzdělání pro vaše dítě každý den