Ozdravné pobyty III

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Ministerstvo životního prostředí ČR     www.mzp.cz

Státní fond životního prostředí ČR     www.sfzp.cz

Naše škola již opakovaně získala finanční prostředky v rámci výzvy č.6/2019 v rámci Národního programu životního prostředí ze Státního fondu životního prostředí ČR. Tento program je zaměřený na pobyt dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší ve vhodnějším a zdravějším prostředí.

Žáci naší školy absolvovali celkem čtyři pobyty s programem „4 elementy“ pro 1.stupeň a „Starostovy starosti“. Pro 2.stupeň.  Jeden pobyt pro žáky 1.stupně (4.a 5.ročník) a tři pobyty pro žáky 2.stupně (8.a 9.ročník). Program probíhal v areálu Střediska volného času DORIS Švagrov  Vernířovice v CHKO Jeseníky, okres Šumperk.

Žáci se prostřednictvím bádání, venkovních aktivit, projektových činností a her seznámí s dopady činností člověka na přírodu především vodní zdroje a ovzduší. S funkcí a souvislostmi s ději v přírodě a v ekosystémech, s problémy znečištění a možnostmi ochrany a tvorby životního prostředí, dále s využitím zdrojů energie, jejich šetřením a ochranou.

V lokalitě střediska žáci prozkoumávali místní krajinu, naučili se základy orientace v krajině a poznali možnosti využití zdrojů z přírody.

Témata programu:

Globální problémy lidstva (nedostatek vody a její znečištění, znečištění ovzduší, globální oteplování, skleníkový efekt, plýtvání)

Energetické zdroje, obnovitelné a neobnovitelné zdroje, nedostatek energií a budoucnost využití, výroby a spotřeby.

Potraviny – získávání potravy, plýtvání s potravinami, hladomor, využití alternativních zdrojů.

Odpady – jejich tvorba a likvidace, nakládání s odpady, recyklace.

Ekosystém okolní krajiny, rostlinné a živočišné druhy, orientace v krajině.

„4 elementy“

Program je zaměřen na seznámení se 4 živly, které řídí chod přírody. 4 bohové se přou o to, kdo z nich je nejdůležitější. Děti se v průběhu týdne snaží najít pádné argumenty, aby mohly v závěrečném soudním slyšení rozhodnout jejich při. Těžištěm programu je smyslová a zážitková forma učení, při které děti vše objevují na vlastní kůži.  

„Starostovy starosti“

Program je zaměřen na zkoumání příčin globálních problémů lidstva, které ale zasazuje do reálného prostředí konkrétních měst. Globální problémy jsou tedy rozebírány lokální optikou. Také účastníkům ukazuje, co mohou ve svých domovech změnit, aby se životní prostředí dále neznečišťovalo.  Jeho těžištěm je praktická a zážitková forma učení, při které děti vše objevují na vlastní kůži. 

Static overlay
Chcete k nám přihlásit vaše dítě?

Poskytujeme dokonalé vzdělání pro vaše dítě každý den