Volitelné a nepovinné předměty

Druhý cizí jazyk

7. ročník
  Ruský jazyk – Břečková T.
  Německý jazyk – Chřibková K., Světlíková Z.

8. ročník
  Ruský jazyk – Břečková T.
  Německý jazyk – Chřibková K.

9. ročník
  Ruský jazyk – Břečková T.
  Německý jazyk – Chřibková K., Světlíková Z.


Warning: Undefined array key 75 in /data/web/virtuals/107342/virtual/www/wp-content/themes/zstgm/template-parts/content/content-page.php on line 51
Static overlay
Chcete k nám přihlásit vaše dítě?

Poskytujeme dokonalé vzdělání pro vaše dítě každý den