Škola pro všechny II

škola realizuje projekt  s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012159, který navazuje na projekt Škola pro všechny . 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytuje finanční prostředky stanovené Operačním programem Výzkum, vývoj a vzdělávání. Díky těmto prostředkům škola podpoří následující aktivity:

 – personální  podpora školního speciálního pedagoga
 – vzdělávání  pedagogických pracovníků (Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, Cizí jazyky,)
 – CLIL ve výuce
 – čtenářský klub pro žáky
 – klub zábavné logiky a deskových her
 – projektové dny
 – sdílení zkušeností mezi pedagogy a školami
 – doučování žáků ohrožených školním neúspěchem

Static overlay
Chcete k nám přihlásit vaše dítě?

Poskytujeme dokonalé vzdělání pro vaše dítě každý den