Pro vycházející žáky

Přijímací řízení na středních školách a konzervatořích ve školním roce 2022/2023

Termíny podání přihlášek
Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 1. března 2023, v případě přihlášky do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2022 (také 2 přihlášky).

Termíny prvního kola:

13. dubna 2023 (1. řádný termín)

14. dubna 2023 (2. řádný termín)

Náhradní termíny:

10. května 2023

11. května 2023

Static overlay
Chcete k nám přihlásit vaše dítě?

Poskytujeme dokonalé vzdělání pro vaše dítě každý den