Vize školy

Dlouhodobou vizi školy budujeme v duchu motta: „Pohodová škola pro žáky i dospěláky“.

Pro žáky vytváříme psychicky příjemné klima a dbáme na estetické prostředí, ve kterém se děti dobře cítí a daleko lépe učí. Děláme vše pro to, aby byla naše škola místem, kde pro žáky vytváříme bezpečné prostředí. V rámci vzdělávacího procesu umíme žáky jak podpořit, tak u nich rozvinout nadání.

Důležitá je pro nás úzká spolupráce s rodiči, protože právě oni znají své dítě nejlépe. Jen vzájemnou komunikací a společným úsilím můžeme dosáhnout těch nejlepších výsledků.

Pro pedagogy vytváříme prostředí a podmínky takové, aby mohli vymýšlet a zkoušet nové projekty, realizovat své vize, střídat způsoby práce, volit netradiční metody a přitom mít dobré materiální zázemí.

Naše škola sleduje nejmodernější vzdělávací trendy, a to při zachování tradičních hodnot, jako jsou dobrá kázeň žáků, kvalitní vyučovací proces, spolupráce s rodiči, otevřenost veřejnosti a pravidelná zpětná vazba od rodičů na kvalitu naší školy.

Do vyučovacího procesu zapojujeme moderní prvky, metody a formy práce, jako jsou například výuka čtení metodou Sfumato, výuka anglického jazyka s rodilým mluvčím a metodou CLIL, prvky Hejného matematiky, badatelská výuka, tandemová výuka, projektová výuka či zážitková pedagogika.

S čím u nás můžete počítat:

Dobré klima školy a přátelská atmosféra.

Výuka angličtiny s rodilým mluvčím a metodou CLIL.

Podpora nadání Vašeho dítěte – jsme škola spolupracující s Mensou.

Alternativní prvky ve vzdělávání.

Robotika, programování a rozvoj logického myšlení.

Rozšířená výuka výtvarné výchovy.

Odborné učebny, jazykové učebny, dílny, laboratoře, zahrady pro výuku i volný čas.

Moderní IT technika.

Školní knihovny.

Karta ISIC pro žáky školy.

Aktivní žákovská rada podílející se na chodu školy.

Static overlay
Chcete k nám přihlásit vaše dítě?

Poskytujeme dokonalé vzdělání pro vaše dítě každý den