Žákovská rada

 –  žákovská rada se schází každý čtvrtek v 7:00 v prostorách Školního klubu

 –   žáci se zde vyjadřují o aktuálních záležitostech souvisejících s provozem školy, se školními a mimoškolními aktivitami

 –   žáci navrhují a spoludotvářejí programy školních akcí, pomáhají s jejich organizací a průběhem

 –  žáci mají možnost prosazovat své názory a aktivity, které přispívají k oživení příznivé školní atmosféry

 Organizujeme tyto akce a aktivity:

  • organizace zábavného dopoledne pro žáky 5. tříd z vesnických škol, včetně účasti našich žáků
  • zábavné dopoledne pro předškoláky z blízkých mateřských škol
  • tematické pátky
  • Mikulášská nadílka pro 1. stupeň
  • Den učitelů
  • další akce vyplynou dle aktuálních nápadů žáků

Koordinátory žákovské rady budou v tomto školním roce Mgr. Vít Lazecký a paní vychovatelka školního klubu Jaroslava Gabrielová.

Static overlay
Chcete k nám přihlásit vaše dítě?

Poskytujeme dokonalé vzdělání pro vaše dítě každý den