Výtvarná výchova

  • Děti se zájmem o výtvarnou výchovu mohou uplatňovat a rozšiřovat svůj talent, rozvíjet své vlastní vnímání světa, estetické cítění a fantazii.
  • Získávají dovednosti a znalosti ve všech oblastech výtvarného umění – v kresbě, malbě, grafice a prostorové tvorbě.
  • Učí se pracovat různými výtvarnými technikami – lineární a stínovanou kresbu, malbu, linoryt, kašírování, keramiku, umělecká řemesla apod.
  • Vyzkoušejí si netradiční techniky, které nelze z organizačních i jiných důvodů realizovat přímo ve výuce ve škole.
  • K těmto účelům slouží žákům odborná pracovna výtvarné výchovy, keramická dílna s pecí, dílna s tiskařským lisem, malířské stojany.
  • Děti pracují s nejrůznějšími materiály – se dřevem, textilem, pórobetonem, s dráty apod.
  • Do výuky je zařazena také počítačová grafika.
  • Pro zájemce pořádáme několikadenní výtvarné plenéry, návštěvy výstav, výtvarné exkurze.
  • Žáci se úspěšně účastní výtvarných soutěží, výsledky svých prací mají možnost prezentovat na výstavách, které jsou součástí projektů města Opavy.
Static overlay
Chcete k nám přihlásit vaše dítě?

Poskytujeme dokonalé vzdělání pro vaše dítě každý den