Škola pro všechny III


Škola realizuje projekt Škola pro všechny III s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020632, který navazuje na projekt Škola pro všechny II.


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytuje finanční prostředky stanovené Operačním programem Výzkum, vývoj a vzdělávání. Díky těmto prostředkům škola podpoří následující aktivity:

– personální podpora školního speciálního pedagoga
– projektové dny
– sdílení zkušeností mezi pedagogy a školami
– doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
Static overlay
Chcete k nám přihlásit vaše dítě?

Poskytujeme dokonalé vzdělání pro vaše dítě každý den