Zájmové kroužky

Zájmové kroužky: ŠD

Pondělí

Šikovné ruce15.00-16.00Miroslava Moravcová
Keramika15.00-16.00Pavla Hermanová
Taneční15.00-16.00Mgr. Veronika Lubeníková

Úterý

Keramika15.00-16.00Karin Porubčanská
Vaření15.00-16.30Miroslava Moravcová
Dramatický15.00-16.00Mgr. Jana Tancíková

Středa

Výtvarný kroužek15.00-16.00Pavla Hermanová
Hra na flétnu15.00-16.00Miroslava Moravcová
Plavání 1. – 2. tř.14.30-16.30Eva Langrová
Keramika15.00-16.00Mgr. Jana Tancíková
Badminton13.30-14.30Mgr. Olga Hromadová

Čtvrtek

Vaření15.00-16.30Eva Langrová
Keramika15.00-16.00Jaroslava Gabrielová
Kreativní tvoření15.00-16.00Mgr. Jana Tancíková
Sportovní hry15.00-16.30Mgr. Veronika Lubeníková

Úhrada školního klubu:
číslo účtu : 1840696359/0800
částka: 200,-kč
var. symbol: v číslech – třída- 6.A = 61/6.B=62/… a pak datum narození žáka např. 25.12.2005 =
25122005
celkem – 6125122005
zpráva pro příjemce : ŠK + příjmení žáka

Static overlay
Chcete k nám přihlásit vaše dítě?

Poskytujeme dokonalé vzdělání pro vaše dítě každý den