Štítek: první třída

  • Hrátky ve škole na školu

    Základní škola T. G. Masaryka Opava zve své budoucí prvňáčky, tedy děti zapsané k výuce do 1. třídy naší školy ve školním roce 2024/2025, na Hrátky ve škole na školu.

Static overlay
Chcete k nám přihlásit vaše dítě?

Poskytujeme dokonalé vzdělání pro vaše dítě každý den