Štítek: první stupeň

  • Šesťáci zahráli pohádku prvnímu stupni

    Předvánoční čas se děti ze 6. B rozhodly zpříjemnit svým mladším spolužákům krátkou pohádkou O veliké řepě. Ve volných chvílích pohádku nacvičily, malá role se našla pro každého z nich.

Static overlay
Chcete k nám přihlásit vaše dítě?

Poskytujeme dokonalé vzdělání pro vaše dítě každý den